Servicemål

Servicemål

Køventetid

Den gennemsnitlige ventetid på årsbasis skal være mindre end 3 minutter og må aldrig på enkeltdage være over 5 minutter.


85 % af kunderne skal ekspederes indenfor 5 minutter

99% af kunderne skal ekspederes indenfor 10 minutter

 

Leveringsgrad

Leveringsgraden for receptordinerede lægemidler i forhold til total ordinationer til enkeltpersoner skal være mindst 98 %. Det vil sige at apoteket har et ordineret lægemiddel på lager i 98 % af alle ordinationer. 

Fejludleveringer 

Der må højst registreres 0,02 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.

 

Der må højst registreres 5 fejl pr. år (=0,02 % fejl i forhold til antal ordinationer)opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosisdispensering af medicin.


Handicapbetjening

Fysisk tilgængelighed - Rampe til kørestolsbrugere. Automatiske døre.Servicereklamationer fra handicappede registreres og behandles særskilt.


Faglig rådgivning og information 

Alle kunder, uanset ærinde på apoteket, inviteres til dialog.

 

Alle private forsendelseskunder modtager bilag med oplysning om substitution, opfordring til at læse indlægsseddel og til evt. at kontakte apoteket for yderligere information vedr. den tilsendte medicin.

 

Alle kunder, der modtager dosisdispenserede lægemidler, får en kopi af doseringskortet udleveret.