Forretningsgrundlag

Forretningsgrundlag

Her kan du læse om apotekets forretningsgrundlag.

Apotekets vision
 Vi vil være byens bedste apotek, og vi vil være kendt for
- høj faglighed
- god service
- korte ventetider
- at være en god arbejdsplads
Vi vil have en økonomi, som giver apotek og medarbejdere udviklingsmuligheder.

 

Apotekets mission
Sct. Lukas Apotek leverer, som en del af sundhedsvæsenet, lægemidler sikkert og uafhængigt og bruger lægemiddelfaglig viden til at sikre korrekt brug heraf.


Apotekets værdier
Apotekerne i Danmark baserer deres virksomhed på en række fælles værdier:
Viden og Sikkerhed
Troværdighed og Tillid
Udvikling og Fornyelse
Rationel drift og God samfundsøkonomi
Åbenhed og Indsigt